forebyggelse miltbrand

Anthrax-vaccine

Undgå inficerede dyr

Antibiotika anbefales for at forhindre infektion i nogen udsættes for sporerne. Ciprofloxacin (Cipro), doxycyclin (Monodox, Vibramycin, andre) og levofloxacin (Levaquin) er godkendt af Food and Drug Administration til forebyggelse efter eksponering af miltbrand hos voksne og børn.

En miltbrand-vaccine til mennesker er til rådighed. Vaccinen indeholder ikke levende bakterier og kan ikke føre til infektion, men det kan give bivirkninger, der spænder fra ømhed på injektionsstedet til mere alvorlige allergiske reaktioner. Vaccinen anbefales ikke til børn eller ældre voksne.

Vaccinen er ikke beregnet til den brede offentlighed. I stedet er det forbeholdt militært personel, forskere, der arbejder med miltbrand og folk i andre højrisiko-erhverv.

Hvis du bor eller rejser i et land, hvor miltbrand er almindelig og flokdyr er ikke rutinemæssigt vaccineret, undgå kontakt med dyr og animalske skind så meget som muligt. Også undgå at spise kød, der ikke er ordentligt tilberedt.

Selv i de udviklede lande, er det vigtigt at håndtere enhver dødt dyr med omhu og til at tage forholdsregler, når man arbejder med eller forarbejdning importerede huder, skind eller uld.